Your Shopping Cart is empty.
{{ (item.variation.media ? item.variation.media.alt_translations : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel }} {{ (item.variation.media
          ? item.variation.media.alt_translations
          : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel
        }}
{{ 'product.bundled_products.label' | translate }}
{{ 'product.bundle_group_products.label' | translate }}
{{ 'product.gift.label' | translate }}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{item.product.title_translations|translateModel}}
{{ field.name_translations | translateModel }}
 • {{ childProduct.title_translations | translateModel }}

  {{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}

 • {{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}

  {{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}

{{item.variation.name}}
{{item.quantity}}x NT$0 {{ item.unit_point }} Point
{{addonItem.product.cover_media.alt_translations | translateModel}}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{addonItem.product.title_translations|translateModel}}
{{addonItem.quantity}}x {{ mainConfig.merchantData.base_currency.alternate_symbol + "0" }}

 

每 2 秒鐘,

地球就有一個足球場大的森林消失了!

                                世界上的森林因為人為砍伐加上日益嚴重的森
                                大火, 每年約有750萬公頃的熱帶森林從地球上

                                消失,而大小將近有2個台灣這麼大...

                                樹木是維持地球循環的動力,除了宣導減少砍

                                的商業行為以外,「植樹」這件事也成為我們應

                                該關注的行動!

 

Trees for the Future

國際最大的非營利種樹組織,目前已成立 30 週年,
種植超過數億顆的樹木!

他們的願景是幫助世界各地種植樹木, 使土地得以
恢復生機盎然的樣貌, 更透過植樹行動給予當地居
民及農民就業機會, 同時改善地區貧窮問題。